Udovice dobile novu poslovnicu Pošte Srbije Udovice i Vučak, dva sela u jednom danu Ne može nam biti bolje bez saradnje sela i grada Stari problemi u selima se ne mogu preko noći rešiti Gradonačelnica sa mobilnim timom posetila Landol