Граду Смедереву награда "Најбољи информатор о раду државних органа" Четврт века Међународног научног форума “Дунав – река сарадње” Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла Завршена 127. Смедеревска јесен Спортски програми 127. Смедеревске јесени

Градска управа

Временска прогноза


  • Време


  • Температура
  • 23 °C
  • Притисак
  • 1008.9 hPa
  • Ветар
  • 2 m/s NE
  • Влажност
  • 43 %

Градска управа


√ Организација Градске управе


У оквиру Градске управе образују се одељења и службе као основне унутрашње организационе јединице. У оквиру одељења образују се службе, одсеци и групе, а у оквиру службе - групе.

За вршење послова у Градској управи образују се следеће основне унутрашње организационе јединице :

01- Одељење за јавне службе

02- Одељење за општу управу, месне заједнице и заједничке послове

03- Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

04- Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

05- Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и  инспекцијске послове

06- Одељење комуналне полиције

07- Служба за послове органа града

08- Кабинет градоначелника града СмедереваНачелник Градске управе: Милијана Новаковић
Заменик начелника Градске управе: Зоран Анђелковић

Kонтакт:
Тел, факс: 026/672-724
e-mail: nacelnikgu@smederevo.org.rs
web: www.smederevo.org.rs