... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


Градско веће


 
√ ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1. МИРКО ЂУРИЋ

Мирко Ђурића, рођен је 23.03.1951. године у Љубињу. 

Обављао је функцију заменика председника општине Смедерево од 01.11.2004 .-31.12.2005. године.

У претходна два скупштинска сазива обављао је функцију члана Градског већа града Смедерева задужен за ресор месних заједница.

Живи у Смедереву ожењен, отац двоје деце.

 

  

2. ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ

Дејан Миленковић, рођен је 01.05.1958. године у Косовској Митровици.

Основну школу и Средњу грађевинску школу завршио је у Косовској Митровици.

Грађевински факултет је завршио у Приштини (државни испит у Београду).

Радио је 5 година у ГП Југово као руководилац градње, затим је радио у Енергоинвесту 1 годину такође као руководилац градње.

24 година је приватни предузетник на разним пословима широм Србије.

Био је у Управном одбору Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево 2 године.

Био је председник Рукометног клуба Смедерево 4 године.

У прошлом мандату обављао је функцију члана Градског већа града Смедерева задужен за ресор јавних предузећа

Отац је двоје деце.

  

  

3. ЗОРАН МИШЕЉИЋ

Зоран Мишељић рођен је 18.08.1960. године.

Завршио је Основну школу „Др Јован Цвијић" у Смедереву, Гимназију у Смедереву, Грађевински факултет, стекао је звање дипломирани грађевински инжењер са лиценцом за одговорног пројектанта и одговорног извођача свих радова високоградње, хидроградње и нискоградње.

            - од 1985. године заснива радни однос у ГП „Југово" Смедерево, радио је у Грађевинском предузећу „Надградња" Београд, био је директор Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште  Смедерево, запослен је у „Jetoil Serbia" Београд - складиште Смедрево.

            Од 2006. до 2012. године био је: члан Извршног и Управног одбора Уније послодаваца и председник Гране за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Уније послодаваца Србије, коаутор и потписник колективног уговора за грађевинарство, представник уније послодаваца у Комитету за заштиту здравља на раду у оквиру грађевинске индустрије. Председник и оснивач удружења „Поштоваоци Свете горе атонске" у Смедереву које активно помаже у одржавању и реконструкцији манастира Хиландар од свог оснивања 2000. године.

У прошлом мандату обављао је функцију члана Градског већа задужен за ресор урбанизма и заштите животне средине.

Ожењен је и отац троје деце.

 

4. ЈАСМИНА ВОЈИНОВИЋ

Јасмина Војиновић рођена је 21.12.1971. године у Смедереву.

Основну школа завршила је у Лугавчину, а средњу у Смедереву.

Педагошку академију завршила је у Алексинцу.

Запослена је Ош „Бранко Радичевић" у Лугавчини од 1993. године као учитељ.

  

5. СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ

Светлана Михајловић, рођена је 11.08.1978. године у Смедереву.

Завршила је Гимназију у Смедереву, а Учитељски факултет у Јагодини и стекла звање професор разредне наставе.

Запослена је у Основној школи „Др Јован Цвијић" у Смедереву

Удата је и мајка је једног детета.

 

6. РАДИША ЈОВАНОВИЋ

Радиша Јовановић рођен је 26.10.1967. године у Смедереву  и од рођења живи у Шалинцу.

Основну и средњу школу завршио је у Смедереву.

2001. године дипломирао је на Техничком факултету, Универзитету у Новом Саду и стекао звање дипломирани инжењер за развој, машинске струке.

Од 1992. године запослен је у ПТТ-у а од 1997. године у Телекому Србија.

Од 2008. године руководилац је Одељења за логистичке и опште послове.

Отац је једног детета.

  

7. ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ

Јелена Лалић рођена је 04.03.1974. године

Завршила је Филозофски факултет, Одсек педагогија са социологијом 1995. године.

Менаџер је са дугогодиштем искуством у приватном сектору и у великим компанијама у  области трговине.

          

8. БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ

Бранислав Дробњаковић рођен је 17.05.1955. године у Смедереву

Завршио је средњу Техничку школу у Смедереву а Саобраћајни факултет у Београду, смер за друмски и градски саобраћај и транспорт, Одсек за планирање, регулисање и безбедност саобраћаја и стекао звање дипломирани саобраћајни инжењер.

Радио је у Министарству унутрашњих послова - Секретаријату у Смедереву на пословима безбедности саобраћаја као инспектор.

Био је руководилац Групе за управне и инспекцијске послове и начелник саобраћајне полиције.

Пензионисан је у чину потпуковника.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

9. МИЉАНА КРАВИЋ

Миљана Кравић рођена је 20.08.1979. године.

Завршила је Основну школу „Доситеј Обрадовић" у Смедереву и Гимназију у Смедереву, друштвено-језички смер.

Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, српски језик и књижевност.

Докторант је Филолошког факултета у Београду са тренутним просеком 9,40.

Тренутно је запослена као наставник српског језика у Основној школи „Светитељ Сава" Друговац , са положеним испитом за лиценцу за наставника.

Радила је као наставник српског језика у основним школама „Димитрије Давидовић", „Доситеј Обрадовић", „Бранко Радичевић" и „Светитељ Сава" у Друговцу.

Учестовала је на акредитованим програмима за стручно усавршавање и освајала бројне награде са ученицима