УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одсек за пољопривреду

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ОДСЕКА

 • реализацијa Стратегије за развој пољопривреде на територији градаСмедерева за период 2008-2013
 • израда и реализација годишњих планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Фонда за развој пољопривреде града Смедерева
 • праћење, анализирање и сачињавање извештаја као и прослеђивање истих  надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта од  града, и других елементарних непогода, као и стручни и администативни послове из ове области,
 • праћење прописа и израда нацрта одлука, правилника и других аката из области пољопривреде, водопривреде и Фонда за развој пољопривреде,
 • праћење рада Фонда за развој пољопривреде града Смедерева,као и праћење и реализација наплате потраживања по основу кредитних средстава и све активности у вези са средствима обезбеђења плаћања наведених средстава и реализација истих из области Фонда за развој пољопривреде града Смедерева
 • послови везани за противградну заштиту и процену штете од елементарних непогода  на пољопривредним културама
 •  послови везани за уређење,заштита и коришћење пољопривредног земљишта-закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења,сагласности и услова
 • реализација пројеката из области пољопривреде и водопривреде.
 • сва неопходна документа (захтеви), неопходни за издавање аката из области пољопривреде и водопривреде налазе се на следећој страници
 • едукација, информисање и непосредна стручна помоћ пољопривредним произвођачима на територији града из области пољопривреде односно воћарства, ратарства, сточарства, заштита биља и друго,
 • Пружање информација о субвенцијама и другим подстицајним мерама које нуди Министарство пољопривреде
 • Помоћ пољопривредним произвођачима у циљу бољег информисања и коришћења подстицајних средстава и субвенција Министарства пољопривреде
 • Омогућавање боље комуникације и сарадње са локалним властима и Министарством пољопривреде
 • други послови у складу са законом и Статутом града.

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

телефон: +381 (0) 60 844 92 91

poljoprivreda@smederevo.org.rs

 

 

Документа

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ НA ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД 2015. - 2020. ГОДИНЕ

 

Водне књига

Сва издата водна акта, водни услови, водне сагласности, водне дозволе-потврде и водни налози се на основу Правилника о садржини , начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС”, бр. 86/2010), воде у следећим уписницима:

 

УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА- СЛИВ МОРАВA

УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ- СЛИВ МОРАВА

УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА - СЛИВ МОРАВА

УПИСНИК ВОДНИХ ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ-СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ-СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ-СЛИВ МОРАВА