Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Закључак о прекиду поступка

1. 351-125/2015-05 од 02.07.2015. изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 5528/6 К. О. Осипаоница.