Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Решење о одбијању

Обједињена процедура - Решење о одбијању

1. 351-141/2015-05 од 01.06.2015. Изградња зидане ограде, кат. парц. бр. 2479 К. О. Смедерево   

2. 351-147/2015-05 од 04.06.2015. Изградња надстрешнице до 10 m2, кат. парц. бр. 2581 К. О. Смедерево   

3. 351-150/2015-05 од 09.06.2015. Изградња прикључка на водоводну мрежу, кат. парц. бр. 2158/7 К. О. Водањ.  

4. 351-156/2015-05 од 12.06.2015. Реконструкција објекта за складиштење боца за ТНГ, кат. парц. бр. 696/10 К. О. Смедерево.

---

5. 351-213/2015-05 од 27.07.2015. Изградња ограде, кат. парц. бр. 5528/7 К. О. Осипаоница.

6. 351-408/2015-05 од 27.11.2015. Захтев за измену решења о употребној дозволи бр. 351-282/2015-05.

7. 351-467/2015-05 од 11.01.2016. Реконструкција, адаптација и промена намене тавана у стамбени простор у стамбеној згради са више од три стана, кат. парц. бр. 978 К. О. Смедерево