Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Обједињена процедура - Употребна дозвола

Обједињена процедура - Употребна дозвола

1. 351-140/2015-05 од 01.06.2015. породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 38/9 К. О. Ландол.

2. 351-142/2015-05 од 03.06.2015. породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 1176 К. О. Смедерево.

3. 351-205/2015-05 од 14.07.2015. породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 10527 К. О. Смедерево.

4. 351-203/2015-05 од 14.07.2015. станица за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 2530/1 К. О. Михајловац.

5. 351-256/2015-05 од 19.08.2015. Наткривено складиште, кат. парц. бр. 1047 К. О. Мала Крсна.

6. 351-257/2015-05 од 19.08.2015. Надстрешница, кат. парц. бр. 1047 К. О. Мала Крсна. 

7. 351-255/2015-05 од 21.08.2015. Употребна дозвола за породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 10485/2 К. О. Смедерево. 

8. 351-273/2015-05 oд 03.08.2015. Употреба надзиданог дела кровне тераси и претварање истог у стамбени простор, кат. парц. бр. 988 К. О. Смедерево.

9. 351-283/2015-05 од 07.09.2015. МРС "Карађорђево брдо", кат. парц. бр. 3317/4 К. О. Смедерево.

10. 351-281/2015-05 од 07.09.2015. Разводни гасовод "Карађорђево брдо".

11. 351-282/2015-05 од 07.09.2015. ДГМ "Карађорђево брдо".

12. 351-296/2015-05 од 16.09.2015. вишепородични стамбено-пословни објекат, кат. парц. бр. 925 К. О. Смедерево.

13. 351-302/2015-05 од 16.09.2015. станица за снабдевање возила горивом, кат. парц. бр. 1568 К. О. Враново.

14. 351-310/2015-05 од 24.09.2015. Локални електрични вод, кат. парц. бр. 555/1, 231/1, 233/60, 13319/1 К. О. Смедерево.

15. 351-311/2015-05 од 24.09.2015. Пословни објекат (за сервисирање авио-опреме), кат. парц. бр. 2127/2 К. О. Липе I. 

16. 351-312/2015-05 од 25.09.2015. Стамбена зграда са једним станом, кат. пар. бр. 972/1 К. О. Раља.

17. 351-313/2015-05 од 25.09.2015. Стамбена зграда са једним станом, кат. пар. бр. 867 К. О. Колари.

18. 351-331/2015-05 од 07.10.2015. Стамбена зграда са једним станом, кат. парц. бр. 913 К. О. Раља.

19. 351-325/2015-05 од 05.10.2015. Стамбени објекат, кат. парц. бр. 414/3 К. О. Радинац.

20. 351-343/2015-05 од 14.10.2015. Породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 490/2 К. О. Липе II.

21. 351-346/2015-05 од 15.10.2015. Складиште, кат. парц. бр. 526/2 К. О. Смедерево.

22. 351-366/2015-05 од 26.10.2015. Стамбени објекат, кат. парц. бр. 4365/1 К. О. Смедерево.

23. 351-362/2015-05 од 26.10.2015. Стамбена зграда са више од три стана, кат. парц. бр. 2412 К. О. Смедерево.

24. 351-373/2015-05 од 30.10.2015. Приступна мрежа МСАН "Лештар 2" (до АТЦ "Смедерево").

25. 351-392/2015-05 од 12.11.2015. МРС "Металсервис" са прикључним гасоводом, кат. парц. бр. 231/1, 233/51, 233/52 и 233/85 К. О. Смедерево.

26. 351-399/2015-05 од 25.11.2015. ДГМ "Индустријска зона Смедерево"

27. 351-402/2015-05 од 26.11.2015. Приступна мрежа МСАН "Лештар 4"

28. 351-407/2015-05 од 30.11.2015. Породични стамбени објекат, кат. парц. бр. 4113/1 К. О. Лугавчина.

29. 351-421/2015-05 од 04.12.2015. Локални телекомуникациони водови, кат. парц. бр. 225/9, 434 и 224 К. О. Удовице.

30. 351-422/2015-04 од 04.12.2015. Локални телекомуникациони водови - приводни оптички кабл за АТЦ "Луњевац".

31. 351-442/2015-05 од 18.12.2015 Употребна дозвола за халу, кат. парц. бр. 233/70, К. О. Смедерево

32. 351-454/2015-05 од 31.12.2015. за стамбену зграду са једним станом, кат. парц. бр. 9606 К. О. Смедерево.

33. 351-460/2015-05 од 31.12.2015. за цариниски терминал,  кат. парц. бр. 233/60 К. О. Смедерево.

34. 351-475/2015-05 од 11.01.2016. за саобраћајницу 1 - фаза Iа, кат. парц. бр. 233/39 К. О. Смедерево.

35. 351-476/2015-05 од 11.01.2016. за саобраћајнице 3а и 3б - фазе IIIа и IIIб, кат. парц. бр. 233/39 К. О. Смедерево.