... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


Тренутно отворени позиви - 2016 ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

 

 ТРЕНУТНО ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ:

 

 

ENECA национални донаторски програм Покрени се за посао – позив за доделу бесповратних средстава за куповину опреме за покретање или унапређење сопственог бизниса спроводе НВО ЕНЕКА из Ниша и Филип Морис Србија; рок за подношење пријава 31. јануар 2017. године

 

 

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

 

Закључком Владе Републике Србије Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ, као део пројекта „Деценија предузетништва“. Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

 

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој. Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев  у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма.

 

Јавни позив траје до утрошка средстава, а најкасније до 31. Децембра 2017. Године.

 

Заинтересовани могу све информације и потребну документацију за пријаву добити на сајту Министарства привреде, Фонда за развој Републике Србије и Акредитоване регионалне развојне Агенције „Браничево-Подунавље“.

 

Документа за преузимање у вези са позивом:

 

    Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте
     Информација о спровођењу Програма

     Садржај потребне документације – Предузетници

     Захтев – Предузетници

     Садржај потребне документације - Правна лица

     Захтев - Правна лица
     Изјава о државној помоћи

     Изјава о повезаним лицима