Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Урбанистички пројекти - јавна презентација

 

1. Урбанистички пројекат за изградњу комерцијалног комплекса " РЕТАИЛ ПАРКА " са самоуслужном ауто-перионицом на КП.БР.13434 и 233/50 К.О. Смедерево - Фаза Б -

2. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Липе на катастарским парцелама број 2246 и 2247 К.О. Липе

3. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Мала Крсна на катастарским парцелама број 1207, 1206/2, 1217, 1215, 1214, 1209, 1211 и 1208 К.О. Мала Крсна

4. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Мало Орашје на катастарским парцелама број 309, 310, 311, 312/1, 312/3, 312/4, 319 и део 942 К.О. Мало Орашје

5. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Михајловац на катастарским парцелама број 4854, 4700, 4699, 1215 и 4853/1 К.О. Михајловац

6. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Сеоне на катастарским парцелама број 1130 и 1132 К.О. Сеоне

7. Урбанистички пројекат за проширење постојећег гробља у Месној заједници Вучак на катастарским парцелама број 206/2,205/2,205/1,206/1,204/1,202 и 207/1 К.О. Вучак

8. Урбанистички пројекат за изградњу фарме-прасилиште за крмаче, одгој прасади и тов на кат. парц. бр. 1681 и 1682/2  К.О. Мала Крсна