Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ

Шалинац – туристички потенцијал Подунавља?
Дунавски туристички кластер „Истар 21“ у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, наставио је реализацију пројекта „Богатство различитости“ на подручју Источне Србије.
Активности у оквиру овог пројекта у Подунављу низводно од Београда до границе са Бугарском, у Источној Србији имају за циљ да кроз аутентичне обичаје, традицију, гастрономију, старе занате, музику и архитектру и природне лепоте, истакну посебност овог дела Србије.
На конкурс се пријавило 26 села низводно од Београда. Стручњаци за културну баштину и туризам посетили су до сада Пољану код Пожаревца, Мироч (Мајданпек), Штибук и Јабуковац, Рајац (Неготин), Винча (Гроцка), Црнајка (Мајданпек). Обилазећи Србију дошли су и у Шалинац у намери да помогну евентуалну израду презентације којом би и Смедерево конкурисало за средства Европских фондова.
У Шалинцу су били посебно заинтеросовани за Шалиначки луг а потом и за Шалиначка језера и Кулич град. Екипу стручњака дочекали су представници Туристичке организације Смедерево и Удружења за неговање природне и културне баштине  „Храст“.
За језера зна само локално становништво а не и житељи Београда који није много удаљен, као и места преко Дунава, који би можда лети ту долазили. Потенцијала дефинитивно има. И језера и ова предиван шума и Кулич град су недовољно искоришћени потенцијали, први су утисци Биљане Марчете из Дунавског кластера.
Туристичка организација настоји да постојећу понуду која се базира на Тврђави и ужем центру града прошири локацијама које такође могу бити атрактивене, као што су Кулич град, Шалиначка језера и Шалиначки луг. Смдерево се придружило Дунавском кластеру и пројекту „Богатство различитости“. Трудићемо се да што пре урадимо пројекат како би могли да обезбедимо средтва за реватилазацију одређених локалитета. Шалиначки луг заслужује велику пажњу, нагласио је директор Туристичке организације Смедерево. Он је такође рекао да би повећање броја локалиета за резултат имало интересовање туриста за вишедневни боравак  у Смедереву при чему би крајњи ефекат био повећање прихода из комплетне туристичке понуде и повећање прихода у непосредној потрошњи. Досадашња искуства показала су да успех пројекта у многоме зависи од локалног становништва.

Добра воља, радна енергија и ентузијазам су предуслови за заштиту и развој Шалиначког луга као и свих других туристичких потенцијала и чланови Удружења Храст су током, претходних пет година углавном на томе и заснивали своје активности, међутим, уколико желимо да потенцијал Шалиначког луга туристички конкретизујемо и уозбиљимо, неопходно је да се обезбеди неколико минималних захтева које очекује сваки посетилац и без којих озбиљног туризма нема. То су домаћин који ће госте дочекати, пријемни објекат где могу да добију основне информације, да се склоне од сунца или кише и мокри чвор са тоалетом, нагласио је Дејан Радовановић председник Удружења „Храст“.
Наравно за почетак је потребно све ово имати у скромном облику, примереном могућностима, али то су садржаји који су неопходни, да нам гости не би одлазили незадовољни и тако уместо позитивне, ширили негативну  рекламу, са којом се касније тешко можемо изборити. Све преко ових основних услова спада у надградњу, а управо у том домену се отвара и простор за конкурисање и озбиљније коришћење разних фондова и самим тим унапређење туристичке понуде. Дакле тек када будемо говорили о резултатима, а не о потенцијалима имаћемо и туризам у Шалиначком лугу, тврди Радовановић.
                       У наредном периоду радни тим, који чине представници Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Министарства економије и регионалног развоја, Завода за заштиту споменика културе, Светске труристичке организације, Туристичке опрганизације Србије, новинари и представници кластера „Истар 21“ обилазиће и оцењивати кандидована села, како би изабрао најспремнија за туристичку промоцију овог дела Подунавља.