Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Бесплатна правна помоћ Ромима



У оквиру декаде Рома, у Смедереву ће 22. јануара 2009. године Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација (UNHCR) започети са реализацијом пројекта „Друштвено укључивање и приступ људским правима заједнице Рома,, Ашкалија и Египћана на Западном Балкану“.

Тим поводом, Град Смедерево посетили су представници UNHCR-а и невладине организације „PRAXIS“.

У разговору са представницима медија, Соња Барбул, ромски асистент Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација, указала је на основне циљеве Пројекта, који се спроводи у још тринаест градова у Србији . Средства Европске Уније, у висини од милион евра, намењена су за упис у матичне књиге рођених, накнадну регистрацију и правну помоћ Ромима.

Поред Србије, корисници ових средстава су и заједнице Рома на Косову, у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Македонији.

Накнадни упис у књиге рођених спроводи се у сарадњи са програмом „Универзална регистрација рођења“, чији је иницијатор UNICEF.

Бесплатну правну помоћ и прикупљање потребних докумената на терену пружаће локална невладина организација „PRAXIS“, дугогодишњи партнер UNHCR-а у активностима правне заштите угрожених популација.