Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Добровољно радно ангажовање

У просторијама Градске управе Смедерево одржан је Округли сто под називом „Подстицајна мера – добровољно радно ангажовање“ у оквиру пројекта за праћење социјалне политике, којег реализује Ромски информативни центар из Крагујевца у сарадњи са Коалицијом „Контакт организације цивилног друштва“.

Пројекат финансира Амбасада Краљевине Норвешке, а циљ је формирање локалне мреже и праћење и спровођење социјалне политике на националном и локалном нивоу.

Мрежа ромских организација је током реализације овог пројекта спровела анкету, урадила анализу и препоруке, па је на Округлом столу било речи о резултатима ове мере спроведене на локалном нивоу.

У складу са новим Законом о социјалној заштити, чланови Коалиције „Контакт организације цивилног друштва“ прате примену овог Закона у односу на седам угрожених група: жене, младе, избеглице и расељена лица, децу, Роме, старе особе и лица са инвалидитетом.

Иначе, ова Коалиција основана је 2007. године у циљу примене стратегије за смањење сиромаштва.

Поред Ромског информативног центра, овој Коалицији припадају и Аутономни женски центар, „Група 484“ – КОЦД за питања избеглица и расељених лица, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом у Србији и  Грађанске иницијативе (КОЦД за питања младих).

У току пројекта „Иницијатива за праћење социјалне политике“, КОЦД прати рад и активности институција које су надлежне за доношење и спровођење мера социјалне политике, а које директно утичу на живот горе наведених угрожених група.

У првом делу пројекта спроводи се свеобухватна анализа на основу чијих ће резултата бити направљен званичан извештај.

У извештају ће бити представљени резултати досадашње примене социјалних мера и предлози за њихово унапређивање у циљу побољшања положаја угрожених група становништва.