Obaveštenje JKP Vodovod Smederevo Obnovljena stolarija i sportski tereni u OŠ Ivo Andrić u Radincu Održana studijska poseta Lionu u vezi sa stvaranjem pristupačnog okruženja Kup Srbije u karateu za poletarce, nade i kadete počeo je danas u Smederevu Završena sanacija kotlarnice u objektu Veseli cvetovi na Carini


Dospeće 4. kvartala za plaćanje poreza na imovinu

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Četvrti kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. novembra 2019.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 12,50% na godišnjem nivou.

 

Visina četvrte rate poreza na imovinu za 2019.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem četvrte rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

 

Rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2019.godinu su u štampi i biće distribuirana putem pošte od 12. novembra tekuće godine

 

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

 

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

 

Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.