Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину

 

ГРАД СМЕДЕРЕВО                                                                           

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

Број: Службено/2021-04

Дана: 10. фебруар 2021.године

 

 

 

                                                           ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

                              

                                       Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину

 

 

        Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Први квартал за текућу годину доспева за плаћање 17. фебруара 2021.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 11% на годишњем нивоу.

        Висина прве рате пореза на имовину за 2021.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем прве рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.

        Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 - 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.

        Непријављена имовина подлеже кажњавању

       Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

 

 

 

 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                                             Дамњан Стајић, дипл.економиста