Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


Dospeće IV kvartala za plaćanje poreza na imovinu

 

GRAD SMEDEREVO                                                                           

GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za finansije i

lokalnu poresku administraciju

Broj: Službeno/2020-04

Dana: 09. novembar 2020.godine

 

 

 

                                                                       INFORMACIJA ZA MEDIJE

                              

                                                Dospeće IV kvartala za plaćanje poreza na imovinu

 

 

       Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Četvrti kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 16. novembra 2020.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11,25% na godišnjem nivou.

 

       Visina četvrte rate poreza na imovinu za 2020.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem četvrte rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

 

       Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 - 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

 

       Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju.

 

      Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

 

 

                                                                                                                                    NAČELNIK

                                                                                                                      Damnjan Stajić, dipl.ekonomista