Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије ... Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Смедерева Састанак градоначелника са представницима ПКЦ-а У парку Три хероја обележен Дан ослобођења Смедерева


Градска управа града Смедерева ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                 На основу члана 14. став.1 и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", бр.104/2009 и 99/2011) и тачка 9. и 10., Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", број 15/2012 и 88/2018) а у вези са Одлуком председника Републике Србије o расписивању  избора за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије  („Службени гласник РС", број 19/20),  заказаним за 26. април 2020.године, Градска управа града Смедерева;

 

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

 ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

  

               Део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева изложен је  у седишту  Градске управе  града Смедерева, Омладинска број 1 - канцеларија број 70, сваког радног дана  од   7: 30 - 15: 30.

 

                 

                Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева, врши се у Градској управи Смедерево, путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

 

             Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем  на територији  града Смедерева, могу поднети Градској управи, најкасније до дана закључења бирачког списка, односно  закључно са 10. априлом 2020.године.

 

                Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

 

                Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне  Скупштине Републике Србије,   поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећим изборима гласти према месту свог боравишта у земљи (изабарано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

 

                У поступку вршења увида у бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом, којим се уређује заштита података о личности.

 

                Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni -biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

  

                       

 

                                                                                               НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  

                                                                                    Милко Мишковић

 

 

Број : 013 - 4/2020-07                                                        

у Смедереву 05. марта 2020.године