Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Градско веће сагласно са финансијском помоћи трудницама и породиљама

Чланови Градског већа утврдили су данас Предлог одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева.

Остваривање права на једнократну финансијску помоћ, оствариваће труднице са утврђеним најмање трећим месецом гравидитета и под условом да она и њен брачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана пре ступања на снагу ове одлуке.

Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од 30.000 динара, а на основу примања по члану домаћинства. Финансијска помоћ трудницама, уколико добије сагласност Скупштине града, примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Право на остваривање финансијске помоћи остварују породиље за свако новорођено дете, под условом да породиља у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева. Породиље које испуњавају услове оствариваће финансијску помоћ у износу од 20.000 динара. Поред тог износа, град Смедерево обезбеђује и беби пакет за свако новорођено дете. Део одлуке који се односи на породиље, ступа на снагу осмог дана од обајвљивања у Службеном листу града Смедерева.

Одлука ће бити достављенa на усвајање одборницима Скупштине града Смедерева на наредној седници.