Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Градско веће усвојило ребаланс буџета


Чланови Градског већа на трећој седници усвојили су Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Смедерева за 2012. годину.


Одлука о буџету града Смедерева за 2012. годину, усвојена на седници Скупштине града Смедерева 23. децембра 2012. године износи 2.622.500.000,00 динара. Нацрт одлуке о  изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину износи 3.111.957.000,00 динара.

- Пуњење буџета до јуна је било изузетно добро, негде око 60 процената. На данашњи дан буџет је реализован у износу од 1.556.000.196 динара. Када на то додамо 32.830.000 пренетих средстава, то је око 1.600.000.000  што се може оценити као добро пуњење буџета, с обзиром на овако тешка времена – нагласила је градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић на конференцији за новинаре.

У структури прихода и примања, до највећег повећања дошло је код трансфера од других нивоа власти, пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Затим, код продаје добара и услуга, а све укупно за 489 милиона динара.

- На дан преузимања власти, 29. јуна, затекли смо дефицит од 380 милиона динара преузетих обавеза. Планирани буџет од 3 милијарде и 111 милиона је доста реалан и очекујемо извршење до краја године у износу од 94 - 95 процената – рекла је градоначелница.

Сразмерно повећању прихода и примања дошло је и до повећања расхода и издатака у буџету града Смедерева у трансакцијама везаним за јавни дуг, јавни ред и безбедност, накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз студената), основно и средње образовање за превоз ученика. Такође за покривање сталних трошкова, културу, спортске организације и клубове, за социјалну заштиту, код услуга програма Локалног акционог плана и хуманитарних организација, дела који се односи на друштвену бригу о деци.

Градоначелница је напоменула да буџет града Смедерева пензионерима старијим од 65 година плаћа превоз до 80 процената, као и свим студентима, али и превоз обавезан по колективном уговору.

Чланови Градског већа, на последњој седници, дали су сагласност, поред осталог, на измене и допуне програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Смедерево и усвојили информацију о реализацији сетве и жетве у 2012. години у смедеревском крају.