Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA SMEDEREVA

                 Na osnovu člana 14. stav.1 i člana 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", br.104/2009 i 99/2011) i tačka 9. i 10., Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 15/2012 , 88/2018 i 67/2020) a u vezi sa Odlukom predsednika Republike Srbije o raspisivanju  izbora za narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije  („Službeni glasnik RS", broj 19/20 i 68/2020),  zakazanim za 21. jun 2020.godine, Gradska uprava grada Smedereva;

 

 

IZLAŽE NA UVID

 DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE

 GRADA SMEDEREVA

  

  

               Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva izložen je  u sedištu  Gradske uprave  grada Smedereva, Omladinska broj 1 - kancelarija broj 70, svakog radnog dana  od   7: 30 - 15: 30.

 

                 

                Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva, vrši se u Gradskoj upravi Smederevo, putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

 

             Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem  na teritoriji  grada Smedereva, mogu podneti Gradskoj upravi, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno  zaključno sa 5. junom 2020.godine.

 

                Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

 

                Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne  Skupštine Republike Srbije,   podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak, da će na predstojećim izborima glasti prema mestu svog boravišta u zemlji (izabarano mesto glasanja), zaključno sa 30 majem 2020.godine. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

 

                U postupku vršenja uvida u birački spisak, lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom, kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

                Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni -biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

  

                       

 

                                                                                               NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

  

                                                                                    Milko Mišković

 

 

Veza broj : 013 - 4/2020-07                                                             

u Smederevu 11. maja 2020.godine