U selu Lipe odata počast palim herojima Bijenalna nagrada - Jagošu Markoviću Aleksandru Berčeku - nagrada za životno delo „NUŠIĆEVA ERA, NAŠA MERA“ Predstavnici japanske kompanije „Mayekawa“ posetili Smederevo


IZMENA KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, Komisija za izbor korisnika  pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 2 - seoske kuće, dana 13. februara 2017. godine, objavljuje

 

IZMENU KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA

 

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Smedereva, kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

 

Redni broj

Broj predmeta

Prezime i ime nosioca domaćinstva

Ukupan broj bodova

1

561-8

Čiča Mile

110

2

561-10

Čikara Dejan

100

3

561-17

Gajić Milan

100

4

561-9

Bajić Miroslav

90

5

561-6

Jasika Milica

90

6

561-2

Vukelić Miloš

80

7

561-21

Ćoso Ilija

70

8

561-3

Popović Milena

70

9

561-7

Šević Siniša

50

10

561-5

Tulum Ranko

50

11

561-13

Ivković Adam

40

           

                                                         O b r a z l o ž e nj e

 

         Dana 03. februara 2017. godine Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 2 -seoske kuće, objavila je Odluku o izmeni Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa Listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva  na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova, broj 02-201-4/2015-07.

           Navedena Odluka o izmeni Odluke postala je pravnosnažna 10. februara 2017. godine.

 

Na osnovu prethodno navedenog, Komisija za izbor korisnika utvrđuje Izmenu Konačne liste reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Smedereva, kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći.

 

U Smederevu, 13. februara 2017. godine

Broj: 02-201-5/2015-07

 

Predsednik Komisije

    

      Miša Ivković