Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Индустријска зона, шанса за економски развој


 
Одржана презентација „Студије изводљивости изградње Индустријске зоне Смедерево“.  

Презентацију је организовао град Смедерево у сарадњи са УСАИД/МЕГА Програмом - донатором Студије и Конзорцијумом који је израдио Студију изводљивости (БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА, ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД,ТАХАЛ ФИДЕКО И ЦОНЗИТ).
Студија изводљивости потврђује оправданост стратешког опредељења Града Смедерева о неопходности изградње и инфраструктурног опремања Индустријске зоне.
Изградња индустријске зоне на планираном простору представља могућност да се на најбољи начин валоризују конкурентске снаге постојећег слободног земљишта које проистичу из локације (позиција у односу на Коридор VII и Коридор X, енергетска инфраструктура), расположивих ресурса у непосредном окружењу и постојеће индустријске инфраструктуре, са Компанијом УС Стеел, као лидером у производњи и извозу. Наведене јаке стране постојеће локације су изузетно важан фактор за привлачење будућих инвеститора различитог профила (програми који би била подршка постојећој индустрији, програми који би се наслањали на аутпуте локалних предузећа, програми базирани на преради и финализацији расположивих сировинских ресурса у региону, извозно атрактивни програми и сл..
Изградња планиране индустријске зоне представља једну од кључних фаза у процесу трансформације региона Смедерево из центра црне металургије у индустријски, логистички и услужни центар Подунавског региона.

"Ово је шанса да доведемо инвеститоре и да будемо испред других градова и регија из окружења због идеалног положаја Индустријске зоне, близине Дунава и аутопута, расположивих ресурса и постојећих компанија међу којима је водећа УС Стеел, лидер у прозводњи и извозу", рекао је градоначелник Предраг Умичевић.
Олга Попвић, заменик директора УСАИД МЕГА програма, нагласила је да студија има све елемнте неопходне да Смедерево конкурише и из средстава преко европских банака и иностраних донатора.
Презентацији су присуствовали Милијана Новаковић, начелник Градске упораве Смедерево, Здравка Ковачевић Васић, начелник Одељења за локални економски развој (ЛЕР) представници Градског већа Смедерева и сарадници на пројекту. Презентацију "Студије изводљивости изградње Индустријске зоне Смедерево"  одржао је  проф. др Звонко Брња, координатор Конзорцијума.
Нова индустријска зона ће имати вишеструке директне и индиректне ефекте на економски и друштвени развој, првенствено Смедерева и Подунавског региона, па и ширег подручја. Први и најзначајнији директан ефекат је ново запошљавање респектабилног броја лица, како оних која су остала без посла у процесу реструктурирања и приватизације локалних компанија, тако и младе радне снаге која се запошљава први пут. Поред тога, изградња ИЗ утицаће на повећање БДП локалне, а тиме и укупне индустрије, као и на повећање прихода локалне самоуправе. Основни индиректни ефекти нове ИЗ манифестоваће се у повећању куповне моћи и животног стандарда локалног становништва.