... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


Измена Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

На основу члана 12. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 11/2017), а у складу са  Програмом постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева (Службени лист града Смедерева, број 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016,  9/2017 и  број 463-144/2017-07)

 

Град Смедерево, Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

врши измену Огласа за прикупљање писмених понуда

за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева објављеном у листу „Наше новине" од 13.12.2017 .године

и на интернет страници града Смедерева, тако што се из наведеног огласа бришу следеће локације

  

I

  

 

РБ

Ознака

Локација

Број парцеле KO Смедеревo

Површина објекта (м2)

Површина земљишта (м2)

Намена

Зона

Почетна закупнина за грађ.земљиште

на месечном нивоу

(динара)

1.

 

8/2

Локација у Улици Карађорђевој  површина поред Робне куће

 

1223

 

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

 

прва

10.556,00

2.

8/3

Локација у Улици Карађорђевој површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност

 

прва

 

10.556,00

3.

8/4

Локација у Улици Карађорђевој површина поред Робне куће

1223

5,70-10,00

13,00

Трговинска делатност цвећара

 

прва

 

10.556,00

4.

20/2

Локација у Улици Саве Немањића код Аутобуске станице

1315/1

8,40-10,00

17,00

Трговинска делатност

 

прва

 

13.804,00

5.

27/1

Локација у Улици Радосава Мирковића поред вртића

2552

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

 

прва

 

8.770,00

6.

34/2

Локација у Улици Црвене армије код Трафо станице

13340/2

29,25

40,60

Трговинска делатност

трећа

23.061,00

7.

34/3

Локација у Улици Црвене армије

13340/2

6,00-10,00

10,80

Трговинска делатност

трећа

6.134,00

  8.

36

Локација на углу улица Црвене армије и Карла Маркса

2470

Липе II

6,00-10,00

12,00

Трговинска делатност

четврта

4.872,00

9.

37/1

Локација у Улици Ђуре Даничића

 

1956 и 1987/1

 

38,60

52,80

Занатска делатност

 

прва

42.874,00

10.

37/3

Локација у ул. Ђуре Даничића

 

1987/1

  

30,00

51,00

Угоститељска делатност

 

прва

 

     41.412,00

11.

37/4

Локација у ул. Ђуре Даничића

 

1987/1

 

22,10

32,50

Трговинска, угоститељска, занатска делатност

 

 

прва

 

 

26.390,00

12.

43/2

Локација на углу  улице  Пролетерске и Коларске

9027

24,40

32,80

Трговинска делатност

друга

23.944,00

13.

46/1

Локација  на углу улица Пролетерске и војводе Степе

 

13345/4

29,25

41,20

Трговинска делатност

друга

30.076,00

14.

46/3

Локација  на углу улица Пролетерске и војводе Степе

 

13345/4

14,00

21,60

Занатска делатност

друга

15.768,00

 

 

II

 

У осталом делу Оглас остаје непромењен.

 

III

 

Оглас о измени Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева објављен у листу „Наше новине" од 13.12.2017. године и на интернет страници града Смедерва објавити у листу „Наше новине" и на интернет страници града Смедерева.

 
  

Све потребне информације могу се добити у Градској управи града Смедерева (контакт телефони 026/ 672-724 локали 16-76 и 16-25) или у канцеларијама 55 и 56.