POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


Izmena Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

Na osnovu člana 12. Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017 i 11/2017), a u skladu sa  Programom postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva (Službeni list grada Smedereva, broj 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016,  9/2017 i  broj 463-144/2017-07)

 

Grad Smederevo, Komisija za davanje u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

vrši izmenu Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda

za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva objavljenom u listu „Naše novine" od 13.12.2017 .godine

i na internet stranici grada Smedereva, tako što se iz navedenog oglasa brišu sledeće lokacije

  

I

  

 

RB

Oznaka

Lokacija

Broj parcele KO Smederevo

Površina objekta (m2)

Površina zemljišta (m2)

Namena

Zona

Početna zakupnina za građ.zemljište

na mesečnom nivou

(dinara)

1.

 

8/2

Lokacija u Ulici Karađorđevoj  površina pored Robne kuće

 

1223

 

5,70-10,00

13,00

Trgovinska delatnost

 

prva

10.556,00

2.

8/3

Lokacija u Ulici Karađorđevoj površina pored Robne kuće

1223

5,70-10,00

13,00

Trgovinska delatnost

 

prva

 

10.556,00

3.

8/4

Lokacija u Ulici Karađorđevoj površina pored Robne kuće

1223

5,70-10,00

13,00

Trgovinska delatnost cvećara

 

prva

 

10.556,00

4.

20/2

Lokacija u Ulici Save Nemanjića kod Autobuske stanice

1315/1

8,40-10,00

17,00

Trgovinska delatnost

 

prva

 

13.804,00

5.

27/1

Lokacija u Ulici Radosava Mirkovića pored vrtića

2552

6,00-10,00

10,80

Trgovinska delatnost

 

prva

 

8.770,00

6.

34/2

Lokacija u Ulici Crvene armije kod Trafo stanice

13340/2

29,25

40,60

Trgovinska delatnost

treća

23.061,00

7.

34/3

Lokacija u Ulici Crvene armije

13340/2

6,00-10,00

10,80

Trgovinska delatnost

treća

6.134,00

  8.

36

Lokacija na uglu ulica Crvene armije i Karla Marksa

2470

Lipe II

6,00-10,00

12,00

Trgovinska delatnost

četvrta

4.872,00

9.

37/1

Lokacija u Ulici Đure Daničića

 

1956 i 1987/1

 

38,60

52,80

Zanatska delatnost

 

prva

42.874,00

10.

37/3

Lokacija u ul. Đure Daničića

 

1987/1

  

30,00

51,00

Ugostiteljska delatnost

 

prva

 

     41.412,00

11.

37/4

Lokacija u ul. Đure Daničića

 

1987/1

 

22,10

32,50

Trgovinska, ugostiteljska, zanatska delatnost

 

 

prva

 

 

26.390,00

12.

43/2

Lokacija na uglu  ulice  Proleterske i Kolarske

9027

24,40

32,80

Trgovinska delatnost

druga

23.944,00

13.

46/1

Lokacija  na uglu ulica Proleterske i vojvode Stepe

 

13345/4

29,25

41,20

Trgovinska delatnost

druga

30.076,00

14.

46/3

Lokacija  na uglu ulica Proleterske i vojvode Stepe

 

13345/4

14,00

21,60

Zanatska delatnost

druga

15.768,00

 

 

II

 

U ostalom delu Oglas ostaje nepromenjen.

 

III

 

Oglas o izmeni Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva objavljen u listu „Naše novine" od 13.12.2017. godine i na internet stranici grada Smederva objaviti u listu „Naše novine" i na internet stranici grada Smedereva.

 
  

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva (kontakt telefoni 026/ 672-724 lokali 16-76 i 16-25) ili u kancelarijama 55 i 56.