Gradonačelnica dr Jasna Avramović potpisala je Memorandum o razumevanju sa programom Svis PRO u oblasti dobrog upravljanja Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DOGRADNjU I PROMENU NAMENE STAMBENOG OBJEKTA U PANSION ZA NOĆENjE GOSTIJU INVESTITORA „ VILA JUGOVO-S " DOO SMEDEREVO

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), organizuje

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DOGRADNjU I PROMENU NAMENE STAMBENOG OBJEKTA U PANSION ZA NOĆENjE GOSTIJU NA KAT. PARC. BR. 445/1 KO UDOVICE, BEOGRADSKI PUT BB, U SMEDEREVU,

INVESTITORA „ VILA JUGOVO-S " DOO SMEDEREVO, BEOGRADSKI PUT BB

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  4. 10. 2018. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.