Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika Magija nauke i oduševljenje posetilaca na „Noći istraživača“ u Smederevu


JAVNA PREZENTACIJA

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), organizuje

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA LAMELE L4 I PROMENU NAMENE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA LAMELE L3 U VIŠEPORODIČNI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U OKVIRU STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA NA K.P. BR. 13442 K.O. SMEDEREVO,

U ULICI DR JOVANA CVIJIĆA U SMEDEREVU,

INVESTITORA „TINA TREJD GRADNjA" D.O.O. SMEDEREVO

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 28. 6. 2018. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.