Потписан споразум о братимљењу Смедерева и Тангшана Обележена 77. годишњица Петојунске трагедије Рехабилитација Коларске улице ХБИС Србија - почео нови циклус обуке железараца Бицикле - поклон града смедеревским основцима


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

           

На основу члана 12. став 2. и члана 13. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017),  Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање  образовања ученика и студената на територији Града Смедерева за школску 2016/2017. годину, број 400-4437/2017-07 од 21.јуна 2017. године и Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији Града Смедерева, број 02-134/2017-07 од 19. јуна 2017. године,

 

Комисијa за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  

 ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКE ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

I

  

За школску 2016/2017. годину, доделиће се:

  

а) 20 финансијских помоћи ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 10.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

б) 10 финансијских помоћи ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75, који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

в) 5 финансијских помоћи ученицима средњих школа са инвалидитетом, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком.

 

г) 60 финансијских помоћи студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 10.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком, као и за студенте прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали просечну оцену 4,00, а испуњавају предвиђене услове који се односе на месечне приходе и опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

 

 

            д) 35 финансијских помоћи студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 9,00 и који испуњавају и друге критеријуме утврђене општим условима  Одлуке, као и за студенте прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали најмање просечну оцену 4,75, који  су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте  и испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

            ђ) 5 финансијских помоћи студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају и опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

II

Општи услови за остваривање права на финансијску помоћ су:

  

            1. да је кандидат држављанин Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем (избеглице и интерно расељена лица) на територији Града Смедерева;

            2. да први пут уписује разред у средњој школи, а за студента на првом или другом степену  студија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да се школује на терет буџета Републике Србије.

  

III

  

Права на финансијску помоћ која су утврђена чланом 3. Одлуке не могу да остваре следећи кандидати:

  

-          студенти Војне академије или Полицијске академије;

-          ученици средњих школа и студенти који су корисници других стипендија;

-          студенти који имају статус апсолвента.

 

IV

  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  

За ученике средњих школа II, III и IV разреда из тачке I под а) овог Јавног позива:

            -     лична изјава о свим члановима домаћинства;

-          фотокопије личних карата или очитане личне карте са чипом, за све пунолетне чланове домаћинства, а за лица са боравиштем и потврде о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

-          потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          потврда о постигнутом успеху у средњој школи, у претходној школској години, у односу на годину у којој је расписан Јавни позив;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије;

-          доказ о оствареним приходима за тражени период:

1.      за запослене чланове домаћинства потврде послодавца о оствареној нето заради за шест месеци, који претходе месецу у коме се расписује Јавни позив,

2.       за малолетну децу школске потврде или извод из матичне књиге рођених,

3.       за незапослене чланове домаћинства - уверења са евиденције НСЗ Смедерево, а уколико нису уписани у евиденцију, доставити оверене и очитане здравствене књижице, или потврде РФЗО о пријавама и одјавама на здравствено осигурање.

 

За ученике средњих школа II, III и IV разреда из тачке I под б) овог Јавног позива:

  

-          фотокопија личне карте,  или очитана лична карта са чипом подносиоца захтева, а уколико је малолетан, лична карта родитеља или старатеља, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

-          потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          потврда о постигнутом успеху у средњој школи, у претходној школској години, у односу на годину у којој се расписује Јавни позив ;

-          доказ о постигнутим резултатима на такмичењима (у школској 2015/2016. години), под условима из тачке I под  б) Јавног позива;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије.

 

За ученике средњих школа са инвалидитетом из тачке I под в) овог Јавног позива:

  

-          фотокопија личне карте,  или  очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а уколико је малолетан, лична карта родитеља или старатеља, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

-          потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          доказ о степену инвалидности;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије;

 

За студенте  на првом и другом степену студија из тачке I под г) овог Јавног позива:

  

             -    изјава о свим члановима домаћинства;

-          фотокопије личних карата,  или  очитане  личне карте са чипом за све пунолетне чланове домаћинства, а за лица са боравиштем и потврде о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

-          потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          потврда о положеним испитима и о постигнутој просечној оцени у претходној школској години, у односу на годину за коју се расписује Јавни позив;

-          за бруцоше потврда о постигнутој просечној оцени у последњем разреду средње школе;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије;

-          доказ о оствареним приходима за тражени период:

1. за запослене чланове домаћинства потврде послодавца о оствареној нето заради за

    шест месеци, који претходе месецу у коме  се расписује Јавни позив,

2. за малолетну децу школске потврде или извод из матичне књиге рођених,

 

 

3. за незапослене чланове домаћинства - уверења са евиденције НСЗ Смедерево,

    а уколико нису уписани у евиденцију, доставити оверене и очитане здравствене

    књижице, или потврде РФЗО о пријавама и одјавама на здравствено осигурање.

 

За студенте  на првом и другом степену студија из тачке I под д) овог Јавног позива:

-          фотокопија личне карте,  или  очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

-          потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          потврда о положеним испитима и о постигнутој просечној оцени у претходној школској години, у односу на годину за коју се расписује Јавни позив;

-          за бруцоше потврда о постигнутој просечној оцени у последњем разреду средње школе  и доказ о постигнутим резултатима на такмичењима, под условима из тачке I под  д) Јавног позива ;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије;

 

За студенте са инвалидитето м  на првом и другом степену студија из тачке I под ђ) овог Јавног позива:

-          фотокопија личне карте,  или очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

-          уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

-          потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

-          доказ о степену инвалидности;

-          лична изјава да није корисник друге стипендије;

 

V

  

             

            Јавни позив је отворен 20 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Града Смедерева и огласној табли Градске управе Града  Смедерева.

  

VI

  

            O резултатима Јавног позива, кандидати ће бити обавештени на званичној интернет страници Града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе Града  Смедерева.

VII

  

       Пријаве са потпуном документацијом предају се на писарници Градске управе Града Смедерева.

VIII

  

         Кандидати имају право приговора на Одлуку о избору кандидата у року од 5 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Града Смедерева и на огласној табли Градске управе Града  Смедерева.                

IX

  

          Информације и  конкурсна документација могу се добити на шалтеру 07 ГУЦ-а, тел. 672-724, локал 1847.

           Конкурсна документација се може преузети и са званичне интернет странице Града Смедерева www.smederevo.org.rs

 

Број: 02-134-2/2017-07

                                                                                                  Председница Комисије

У Смедереву 23.јуна 2017. године

                                                                                                                   Миљана Кравић

 

Документа за преузимање:

ЛИЧНА ИЗЈАВА да нисам корисник друге стипендијe
ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ
ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ
ЛИЧНА ИЗЈАВА да живим у заједничком домаћинству са наведеним члановима