Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE GORIVOM U ŠALINAČKOJ ULICI U SMEDEREVU

             Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE GORIVOM U ŠALINAČKOJ ULICI U SMEDEREVU

 

            Urbanistički projekat za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Šalinačkoj ulici u Smederevu (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane Preduzeća za inženjering „BATES" doo Beograd, Takovska 38, za investitora „NES PLUS INVEST" doo za trgovinu i usluge Novi Sad, Jegrička 1A. Urbanistički projekat obuhvata cele katastarske parcele broj 649, 656 i 660 KO Smederevo.

            Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 3. 6. 2020.godine.

            Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Miroslavu Nikolić, dipl.prostorni planer, kontakt tel.026/672-724, lok.1412.

            Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 27. 5. 2020. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs   .