Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2970/1 K.O. SMEDEREVO

   

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2970/1 K.O. SMEDEREVO

 

 

     Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, na kat. parc. br. 2970/1 K.O. Smederevo (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane Jelena Miljković PR Arhitektonsko-građevinski biro „Prostor" Smederevo, Karađorđeva 12/204, investitora „NMP Invest" doo Smederevo, Dr Jovana Cvijića 22, Smederevo.

    Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 2. 12. 2020.godine.

     Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Miroslavu Nikolić, dipl.prostorni planer, kontakt tel. 026/672-724, lok.1412.

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  25.11. 2020. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs.