Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 43. Статута града Смедерева (“Службени лист града Смедерева“ бр.2/08), а у складу са Стратешким планом локалног екомомског развоја града Смедерева 2009-2014 усвојеног 02.07.2010. (“Службени лист града Смедерева“ бр.4/10),у циљу реализације пројекта “Повећање броја слободних локација за инвестирање“

 

ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА СМЕДЕРЕВА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката
намењених продаји односно давању у закуп
 
Град Смедерево има интерес да се обим привредних активности на територији града повећа, због чега желимо да промовишемо све локације подесне за пословање, било да су у власништву града, привредних субјеката или физичких лица.
Наш град, са изузетним стратешким положајем и повољним инфраструктурним окружењем, је веома атрактиван као место за развој пословања.
Домаћи и страни инвеститори заинтересовани су за куповину, односно изнајмљивање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта, као и објеката производне и складиштне намене.
У смислу партнерства Град Смедерево Вас позива на сарадњу, тако што ће Ваше парцеле и објекте производне и складиштне намене, уз Вашу сагласност, уврстити у понуду локација за инвестирање и на тај начин Вас повезати са потенцијалним инвеститорима.
Интерес ћете имати Ви, кроз боље искоришћење објеката и земљишта, кроз могућност нових пословних контаката, као и наш град, кроз запошљавање локалног становништва и подизање животног стандарда.
Град Смедерево ће у оквиру припремних активности за промоцију локација прибавити:
•    Копије плана катастарске парцеле од Републичког геодетског завода
•    Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода, или власнички лист из земљишно-књижног одељења Основног суда у Смедереву
•    Информације о инфраструктурној опремљености од Јавних предузећа и
•    „Информацију о локацији“ према урбанистичко-планској документацији од надлежног Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе града Смедерева.
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да, уз потребне доказе пријаве Одељењу за локални економски развој Градске управе града Смедерева, парцелу и/или објекат, као слободну локацију коју имају у свом власништву, а коју намеравају да отуђе, односно дају у закуп.
Град ће, преко Одељења за локални-економски развој, у најбољем интересу власника пријављену парцелу промовисати и понудити на продају, односно давање у закуп заинтересованом инвеститору или омогућити контакт власника и инвеститора.
Услови за пријављивање слободне локације су:
•    Да се парцела налази на територији града Смедерево
•    Да се поднесе попуњен образац пријаве
(Образац пријаве се може преузети у Одељењу за ЛЕР, канц.бр.2 Градске управе града Смедерева, ул. Омладинска 1 или у електронској форми са сајта Града).
Образац пријаве се подноси у једном примерку, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив – Повећање броја слободних локација за инвестирање“, у Одељењу за ЛЕР, канц.бр.2 Градске управе града Смедерева

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:    01.10.2012.
За више информација се можете јавити:
Градској управи града Смедерева, Одељењу за локални-економски развој, канц.бр.2; телефоном , (026) 231-114, или e-maila: ler.sd@smederevo.org.rs