Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika Magija nauke i oduševljenje posetilaca na „Noći istraživača“ u Smederevu


JAVNI UVID - NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „MARINA SMEDEREVO" U SMEDEREVU

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), izlaže na

 

 

J A V N I   U V I D

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „MARINA SMEDEREVO" U SMEDEREVU

 

 

            Javni uvid obaviće se u periodu od 16.11.2017. godine do 15.12.2017. godine, u zgradi Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u holu ispred skupštinske sale, radnim danima od 11 do 14 časova. Nacrt ovog planskog dokumenta biće izložen i na internet stranici grada Smedereva.

            U toku javnog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da ovom Odeljenju dostave svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku, preko pisarnice (na šalteru ili preporučenom pošiljkom), najkasnije do 15.12.2017. godine.

            Javna sednica Komisije za planove grada Smedereva održaće se 18.12.2017. godine, u 9 časova, u zgradi Gradske uprave Smedereva. U toku javne sednice, sva prisutna pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu da obrazlože primedbe pred Komisijom za planove grada Smedereva.