САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије


ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА 1Б РЕДА

 

 

У току трајања јавног увида на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени, физичка и правна лица могу примедбе и сугестије доставити Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1.

За давање обавештења о јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Градске управе Смедерева је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

       Увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs   .