Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


JAVNI UVID Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), izlaže na

 

 

JAVNI UVID

Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu

 

 

Javni uvid će se obaviti u trajanju od 30 dana počev od 3.10. 2018.godine, u zgradi  Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, u holu ispred skupštinske sale, radnim danima od 11 do 14 časova.  Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu biće izložen  i na internet stranici grada Smedereva.

U toku javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da ovom Odeljenju dostave svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave. (na šalteru  ili preporučenom pošiljkom).

 

            Javna sednica Komisije za planove grada Smedereva održaće se 1.11. 2018.godine, u 11 časova, u zgradi Gradske uprave Smederevo. U toku javne sednice, sva prisutna pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu, u pisanom obliku, mogu da obrazlože primedbe pred Komisijom za planove grada Smedereva.