POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


JAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), izlaže na

 

 

JAVNI UVID

Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju

pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo

 

Javni uvid obaviće se u periodu od 30.5. do 29.6.2018.godine, u zgradi  Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, u holu ispred skupštinske sale, radnim danima od 11 do 14 časova.  Nacrt Plana detaljne regulacije biće izložen  i na internet stranici grada Smedereva.

U toku javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da ovom Odeljenju dostave svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave. (na šalteru  ili preporučenom pošiljkom), najkasnije do 29.6.2018.godine.

 

            Javna sednica Komisije za planove grada Smedereva održaće se 4.7. 2018.godine, u 11 časova, u zgradi Gradske uprave Smederevo. U toku javne sednice, sva prisutna pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu da obrazlože primedbe pred Komisijom za planove grada Smedereva.