Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Јасмини Поповић Русимовић награда Друштва конзерватора Србије

Поводом Дана заштите споменика културе Србије, у петак је у Народној библиотеци у Београду одржана свечаност уз присуство великог броја јавних и културних личности.

Кнез Александар Карађорђевић издао је 22.фебруара 1844. године, Уредбу о заштити споменика древности. Та Уредба је била први савремени општи акт о заштити споменика у Србији и један од првих аката те врсте у Европи 19. века.

Тим поводом, Друштво конзерватора Србије доделило је Годишњу награду у 2013.години Јасмини Поповић Русимовић, архитекти саветнику и помоћнику директора у Регионалном заводу за заштиту споменика културе у Смедереву.

Награда је јединствена и изузетно вредна, а додељена је за успешну израду пројекта и реализацију заштите и презентације сакралног комплекса у Смедеревској тврђави, како у методолошком смислу тако и конзервацији и реализацији пројекта.

Остаци сакралног комплекса који се налазе у археолошким слојевима у источном углу Великог града, откривени су и највећим делом истражени пре три деценије. Остаци зидова дворског храма српског деспота, подигнутог у другој четвртини XV века, том приликом су откопани, али нису конзервирани, због чега су били изложени дуготрајном пропадању.

Пажљивим посматрањем и изучавањем остатака зидова уочено је више грађевинских фаза из којих се може реконструисати историја и судбина овог сакралног здања током три столећа. Након турског освајања Смедерева, ова црква, као и многе друге, претворена је у џамију, због чега је била значајно дограђена и измењена, а порушена крајем XVIII или почетком XIX века.

Пре израде пројекта обављена су детаљна истраживања архитектуре, као и ревизиона археолошка ископавања током којих се дошло до значајних нових резултата. Јасмина Поповић - Русимовић, у изузетној сарадњи са археологом Дејаном Радовановићем, на бази сагледаних открића и сазнања, као и јасно издвојеним грађевинским фазама, формирала је детаљну документацију постојећег стања као подлогу за приступ поступку заштите.

Пројекат конзервације и презентације сакралног комплекса у Смедеревској тврђави заснован је на савременим методолошким принципима делимичне реконструкције и представљања у обиму који су дозвољавали расположиви подаци, без залажења у хипотетичке реконструкције.

Посебан проблем, често присутан у заштити споменичког наслеђа, представљала је презентација различитих грађевинских фаза при којој су делови грађевине, настали приликом потоњих доградњи, посебно и са правом мером презентовани.

Првобитној цркви је том приликом дат приоритетни значај и она је приказана као јединствена, складна целина. Успешна реализација пројекта одвијала се током пролећа и лета 2012. године.

Сви конзервирани зидови као и они на којима је вршена нужна реконструкција, заштићени су и презентовани веома брижљиво, уз употребу оригиналних, аутентичних материјала. Тада је уређен и околни простор на коме је благим шкарпама помирена разлика настала током времена између некадашњег и садашњег нивоа терена.