Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ и ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4621 947

Емаил: direkcija@direkcijasd.co.rs

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 672 962


 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4630 200 - Зеленило

Телефон: +381 (0) 26 646 790 - Гробља

Емаил: office@zelenilosd.rs

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4621 631

Емаил: parkingservissd@gmail.comЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 613 238

Телефон: +381 (0) 26 4622 949 – Робна

Емаил: pijacesd@gmail.com

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4627 275

Емаил: pravna@cistocasd.rs

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4627 148

Емаил:  office@sdstambeno.rs

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 672 701

Емаил: gradska.stambeno@smederevo.org.rs

www. jpgsasmederevo.rs

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4629 667


 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“

 

УСТАНОВЕ

 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 640 360

Телефон: +381 (0) 26 640 363 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4623 740

Телефон: +381 (0) 26 4622 270ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СМЕДЕРЕВУ

Телефон: +381 (0) 26 4629 279


 

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

Телефон: +381 (0) 26 4622 138

Телефон: +381 (0) 26 4623 439

 

 

РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4622 309

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 672 740

Телефон: +381 (0) 26 672 741

Телефон: +381 (0) 26 672 742

Телефон: +381 (0) 26 672 738

Телефон: +381 (0) 26 672 739


 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ “ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4622 158

 

 

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“, СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 615 034


 

РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ СМЕДЕРЕВO

Телефон: +381 (0) 26 4622 220

Телефон: +381 (0) 26 4622 905


 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 619 906

 

УСТАНОВА СМЕДЕРЕВСКО ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ

 

ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ

Телефон: +381 (0) 26 615 615

Телефон: +381 (0) 26 4100 030

 

 


АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ

Телефон: +381 (0) 26 641 070

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈE

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Телефон: +381 (0) 26 4622 952 

ФОНДОВИ

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1750

 

 

ФОНД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1829ОСТАЛО

 

СЛОБОДНА ЗОНА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 643 500

 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО“  СМЕДЕРЕВО

Телефон: +381 (0) 26 4613 123

Телефон: +381 (0) 26 642 970ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ У СМЕДЕРЕВУ

Телефон: +381 (0) 26 4621 645