... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја


Јавна расправа о Локалном акционом плану за борбу против корупције града Смедерева

             Радна група за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Смедерева 2019 - 2021. године израдила је нацрт овог документа и отвара јавну расправу.

 

            Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у период од   29. октобра 2018. године до 2. новембра 2018. године, до 1200 сати.

 

            Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључком Владе Републике Србије 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције.

 

            Локални акциони планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

 

            Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити до 2. новембра 2018. године, до 1200 сати, на мејлове:

sulic.djulijeta@smederevo.org.rs и/или bojan.milutinov@smederevo.org.rs

 

            Приликом достављања коментара потребно је да се тачно наведе страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.