Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Јавни позив за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева

    Град Смедерево - Комисија за израду Правилника о начину и критеријумима за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева и израду Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева,на основу члана 3.тачка 2 Правилника  о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева,расписује      
                             
Јавни позив

за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града  Смедерева
    
    На јавни позив могу се пријавити сви видови организовања лица са инвалидитетом на територији града Смедерева (организације, друштва, секције, подружнице и сл.)

    Средства за финансирање програма у области социјалне заштите намењена су за реализацију активности:
    - за организовање смотри, јубилеја, турнира и сл.
    - за зараде и превоз запослених у организацијама
    - за материјалне трошкове (канцеларијски материјал, грејање, струја, вода, телефон и
              друге трошкове које терете службене просторије).

    Активности обухваћене програмима морају се реализовати до 31. децембра 2012 године.
    Висина средстава намењених финансирању програма у области социјалне заштите                  одредиће се применом критеријума:
    - територијалност (регистрација на територији града Смедерева)
    - репрезентативност.

    Право учешћа по јавном позиву имају организације, друштва, секције и подружнице које доставе:
     1. попуњен и оверен образац пријаве
      2. програм рада са финансијским предрачуном
      3. доказ о регистрацији у фотокопији
      4. фотокопију ПИБ-а
     5. финансијски извештај за претходну годину
      6. податке о чланству (списак чланова оверен)
     7. писмену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном програму.

    Рок за подношење документације је 2. август 2012.године до 12 часова.
    Прописана документација предаје се на писарници Градске управе Смедерево, Улица омладинска бр.1, са назнаком:пријава по јавном позиву за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева.
    Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.

    Све додатне информације могу се добити у Одељењу за јавне службе на телефон 221-724 локал 1829.

                                                                                                  Председник Комисије

                                                                                            Љиљана Животић-Живановић