Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva

Republika Srbija

Grad Smederevo

Gradska uprava

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u

vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne

novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica

i interno raseljenih lica koja imaju boravište

na teritoriji Grada Smedereva

Broj: 400-9447-4/2017-07

Datum 09.09.2019.godine

Smederevo

            Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 01.08.2019. godine, (u daljem tekstu: Pravilnik), a na osnovu Obaveštenja od 22.08.2019.godine, koje je poslao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva u sastavu: Vladan Abramović, predsednik i članovi: Dragan Stanić, Ana Mitić, Jelena Vasić i Bojana Pejović, dana 09.09.2019. godine, donosi sledeću:

 

  O D L U K U

 

I

            Dodeljuje se jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva - u  iznosu od po 15.000,00 dinara, i to:

 

        1. Baljošević Verici iz Smedereva, Ul. Milana Pešića bb

       2. Patrnogić Verici iz Smedereva, Ul. Đ.Daničića 96/18

 3. Tasić Branki iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 4/5

 4. Matović Sonji iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 8/4

 5. Stanković Violeti iz Smedereva, Ul. dr Jovana Cvijića br. 7/1

 6. Kijačić Daliborki iz Petrijeva, Ul. landolska bb

 7. Stojković Draganu iz Petrijeva, Ul. staroselska bb

        8. Simić Bojanu iz Kolara, Ul. železnička bb

        9. Krčmarević Dobrivoju iz Smedereva, Ul. D.Obradovića br. 21

      10. Tasić Momčilu iz Smedereva, Ul. petrijevska bb

      11. Bulatović Olgi iz Smedereva, Ul. Davidovićeva 2/11

      12. Mladenović Sonji iz Smedereva, Ul. "17.oktobra" br.22/2

      13. Simić Aleksandri iz Smedereva, Ulica Save Grujića 8

      14. Savić Ivani iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 4/1

      15. Slavković Miloradu iz Smedereva, Ul.Jozefa Šulca br. 6/1

      16. Vukić Radi iz Vučaka, Ulica Marka Kraljevića broj 3

      17. Bejzaku Kenediju iz Smedereva, Ul. Lukijana Mušickog br.3

      18. Čeko Jovanu iz Kolara, Ul. kolarski put bb

      19. Rajak Mladenu iz Udovica, Ulica udovički prokop

      20. Mamuzić Sofiji iz Smedereva, Ulica S.Nastasijevića 2 A

      21. Smoljanović Ljeposavi iz Ralje, baraka Rad

      22. Jokić Miliji iz Kolara

      23. Prerad Đorđu iz Badljevice

      24. Vuletić Milki iz Kolara

      25. Popović Biljani iz Udovica, Ul. kralja Petra  br. 82.

 


      

  II

 

Prenos sredstava za gore navedenu pomoć izvršiće se iz budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije,  na osnovu ove Odluke.

 

                                                                                     III

  

            Isplatu iz člana 1. ove Odluke izvršiti sa žiro računa Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva, broj 840-406740-71.

 

                                                                                   IV

  

            Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Smederevo.

  

                                                                V

 

 Odluku objaviti na Zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Smedereva i oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva.

  

                                                                            VI

 

Ova Odluka je konačna.

 


 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupajući po Obaveštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 22.08.2019.godine, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 01.08.2019 . godine i  Javnim pozivom za dodelu jednokratne novčane pomoći broj 400-9447-3/2019-07 od 01.08.2019.godine,  Komisija je odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

 


 

                                                                                                                              PREDSEDNIK  KOMISIJE  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Vladan Abramović