Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Још 5 монтажних кућа и 24 гранта од ХЕЛП-а

Јуче су потписани уговори са корисницима средстава из пројекта подршке избеглим и интерно расељеним лицима


Јуче је у Смедереву потписан уговор о донацији грађевинског материјала са 24 одабрана корисника помоћи, у склопу ЕУ пројекта "Подршка избеглим и интерно расељеним лицима  у Србији".
Донација Европске уније за овај пројекат је 968,543.52 евра, док град Смедерево учествује са 63,500.00 евра. Реализацију овог пројекта је у фебруару прошле године започела немачка невладина организација HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са Комесаријатом за избглице Републике Србије.

Кориснике донације изабрала је Комисија коју су чинили представници Комесаријата за избеглице РС, града Смедерева, UNHCR-a  и HELP-a. Корисници са којима је потписан уговор добијају грађевински материјал укупне вредности од 90,000.00 евра за реконструкцију или завршетак започетог објекта чиме ће се омогућити бољи животни услови за 24 породице избеглих и интерно расељених лица и локалног социјално угроженог становништва са територије града Смедерева. Један од услова дефинисаних уговором јесте да су корисници донације ЕУ бити у обавези да уграде грађевински материјал у року од 90 дана од пријема материјала.
У оквиру истог пројекта Европска унија у Смедереву донира и 5 монтажних кућа социјално угроженим и интерно расељеним лицима у укупној вредности од 80,000.00 евра. У име града Смедерева потписивању су присуствовали помоћник градоначелника за локалну самоуправу, Бојан Теофиловић и др Весна Јеремић Драгојевић, члан Градског већа за социјалну заштиту.