... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја


КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ "КРОВ 2017"

 На основу члана 16. Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника        за доделу помоћи за куповину сеоскe куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и начину рада Комисије,број 400-6481-01/2017-03  од 01. новембра 2017. године  и члана 11. Јавног позива за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица при куповини једне сеоске куће са окућницом, у циљу решавања стамбених потреба избеглица број 400-6481-06/2017-03 од 05. септембра 2018. године,

 

        Комисија за избор корисника у оквиру сарадње на реализацији куповине сеоских кућа са окућницом, у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017", дана 24. децембра 2018. године, утврдила је


КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ "КРОВ 2017"

 

Редни         број

              Број предмета

     Презиме и име подносиоца пријаве

                са адресом становања

1

561-132/2018-01

Басић Мићо,Петријево,Ул.Светог Саве бр.28


 

 Број:400-6481-08/2017-03

У Смедереву, 24. децембра 2018. године

 


                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                      Драган Станић