POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"

 Na osnovu člana 16. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika        za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije,broj 400-6481-01/2017-03  od 01. novembra 2017. godine  i člana 11. Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini jedne seoske kuće sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica broj 400-6481-06/2017-03 od 05. septembra 2018. godine,

 

        Komisija za izbor korisnika u okviru saradnje na realizaciji kupovine seoskih kuća sa okućnicom, u okviru humanitarne akcije "Krov 2017", dana 24. decembra 2018. godine, utvrdila je


KONAČNU LISTU KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE "KROV 2017"

 

Redni         broj

              Broj predmeta

     Prezime i ime podnosioca prijave

                sa adresom stanovanja

1

561-132/2018-01

Basić Mićo,Petrijevo,Ul.Svetog Save br.28


 

 Broj:400-6481-08/2017-03

U Smederevu, 24. decembra 2018. godine

 


                                                                           PREDSEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                      Dragan Stanić