Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала која је формирана Решењем градоначелнице града Смедерева, број 02-241/2017-07 од 20. децембра 2017. године (у даљем тексту: Комисија), у складу са чланом 17. Правилника о раду Комисије број 02-241-2/2017-07 од 23.07.2018.године и чланом 12. Jавног позива за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала број 02-241-3/2017-07 од  23.07. 2018.године и приспелим пријавама, дана  18.04.2019. године, донела је

 

 КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ


Утврђује се да су услове из члана 2. и члана 3. а у складу са мерилима из члана 4. Правилника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, испунила следећа лица:

 

 

 1. Драган Николић  из Удовица,  Смедеревска бр.23,                     140 бодова

 2. Новица Добрић из Смедерева,  Карла Маркса бб,                       110 бодова

 3. Владимир Јовановић из  Смедерева,  Милице С.Српкиње 66,   100 бодова

 4. Живојин Јовановић из Смедерева,  Исидоре Секулић бр.23,      100 бодова

 5. Вукосава Антанасијевић из Смедерева, Карла Маркса бр.17,    100 бодова

 6. Гордана Савић из Смедерева, Изворска бр.102,                           100 бодова

 7. Миодраг Бургић из Лугавчине, 1. маја бр.5,                                   80 бодова

 8. Станица Аритоновић из Смедерева, Мачванска бр.11,                 70 бодова

 9. Небојша Станишић из Смедерева, Ковинска бр.1,                        60 бодова

 

                                                          

Број: 02-241-5/2017-07

Дана: 18.04.2019.године            

Смедерево                                                       

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драган Станић,с.р.