Poseta gradu Ohridu Projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje OBAVEŠTENjE Gradonačelnica potpisala Ugovor za radove na rehabilitaciji kolovoza dela lokalnog puta Ralja-Kolari Poseta Slovačke delegacije gradu Smederevu


KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala koja je formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-241/2017-07 od 20. decembra 2017. godine (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa članom 17. Pravilnika o radu Komisije broj 02-241-2/2017-07 od 23.07.2018.godine i članom 12. Javnog poziva za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica  dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala broj 02-241-3/2017-07 od  23.07. 2018.godine i prispelim prijavama, dana  18.04.2019. godine, donela je

 

 KONAČNU LISTU KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI


Utvrđuje se da su uslove iz člana 2. i člana 3. a u skladu sa merilima iz člana 4. Pravilnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, ispunila sledeća lica:

 

 

 1. Dragan Nikolić  iz Udovica,  Smederevska br.23,                     140 bodova

 2. Novica Dobrić iz Smedereva,  Karla Marksa bb,                       110 bodova

 3. Vladimir Jovanović iz  Smedereva,  Milice S.Srpkinje 66,   100 bodova

 4. Živojin Jovanović iz Smedereva,  Isidore Sekulić br.23,      100 bodova

 5. Vukosava Antanasijević iz Smedereva, Karla Marksa br.17,    100 bodova

 6. Gordana Savić iz Smedereva, Izvorska br.102,                           100 bodova

 7. Miodrag Burgić iz Lugavčine, 1. maja br.5,                                   80 bodova

 8. Stanica Aritonović iz Smedereva, Mačvanska br.11,                 70 bodova

 9. Nebojša Stanišić iz Smedereva, Kovinska br.1,                        60 bodova

 

                                                          

Broj: 02-241-5/2017-07

Dana: 18.04.2019.godine            

Smederevo                                                       

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Dragan Stanić,s.r.