Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


КОНАЧНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 17-2 /2019 од 16. августа 2019. године, на који је Градско веће града Смедерева дало сагласност Решењем број 020-106/2019-07 од 26. августа 2019. године,  Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома број 18-2/2019 од 05. септембра 2019. године, Одлуке Комисије за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву број 5-2/2019 од 24. октобра 2019. године и члана 44. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 187. седници одржаној 12. новембра 2019. године, донело је

 

КОНАЧНУ ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

            Стипендије за школску 2019/2020. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

1.      Наташи Радуљ, ученици III разреда Медицинске школе у Београду,

2.      Ивани Алексић, ученици IV разреда Медицинске школе у Београду,

3.      Ненаду Лазићу, ученику IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

4.      Николи Недељковићу, ученику IV разреда Медицинске школе ,,Сестре 

                                         Нинковић"  у  Крагујевцу,

5.      Предрагу Лазићу, ученику IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

6.      Ани Васић, ученици I  разреда Техничке школе у Смедереву,

7.      Ерсану Дрмаку, ученику  I  разреда Текстилно-технолошкe и  пољопривреднe

                             школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,  

8.      Андрији Борјан, ученику I разреда Медицинске школе у Београду,

9.      Ванеси Шаргић, ученици  IV разреда Економско-трговинске школе у  Смедереву,

10.  Дариу Ибраимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

11.  Менсуру Ћазимиу, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

12.  Томиславу Стојковићу, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

13.  Елдијану Ибраимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

14.  Андријани Хашкај, ученици II разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

15.  Ахмету Ибраимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

16.  Луки Алексићу, ученику  I  разреда Железничко- техничке школе у Београду,

17.  Валентини Пејић Николић,  ученици  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

18.  Богдану Милошевићу, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

19.  Кристијану Васиљковићу, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

20.  Валентини Алиловић, ученици I  разреда Текстилно-технолошкe и  пољопривреднe   

                                       школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

21.  Дарку Антићу, ученику II  разреда Техничке школе у Смедереву,

22.  Кристијану Љутфији, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

 

2.

 

23.  Луки Петровићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

24.  Наташи Антић, ученици  I  разреда Економско-трговинске школе у  Смедереву,

25.  Милану Станковићу, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

26.  Марку Драгомировићу, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

27.  Мирјани Љутфија, ученици  III разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

28.  Кристини Дрмаку, ученици  III разреда  Економско-трговинске школе у Смедереву,

29.  Урошу Милошевићу, ученику III разреда Текстилно-технолошкe и  пољопривреднe   

                                         школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

30.  Нијазу Селимовићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

31.  Оливеру Нурческом, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

32.  Енису Бајрамију, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

33.  Стевану Константиновићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

34.  Илији Петровићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

35.  Роберту Куртешију, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

36.  Ненаду Шаргићу, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву,

37.  Дејвиду Селимовском, ученику II  разреда Текстилно-технолошкe  

                                         и  пољопривреднe   школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

38.  Ивану Стокићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

39.  Тијани Нурчески, ученици I  разреда Гимназије у Смедереву и

40.  Николи Манчићу, ученику  II  разреда Техничке школе у Смедереву.

 

                                                       

Члан 2.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговор о стипендирању.                                              

                                                               Члан 3.

  

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градскe управе Смедерево.

 

 

Број 020-136/2019-07

У Смедереву, 12. новембра 2019. године

                                                                        ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                 Дејан Стошић