Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Кредити за пољопривреднике

Дирктор  Фонда за развој пољопривреде у Смедереву Јовица Вујовић и регионални директор Банке „Интеза“ Бојан Бранковић, данас су потписали Уговор о заједничком улагању за дугорочне и краткорочне кредите намењене пољопривредним произвођачима са територије Града Смедерево.

Рок отплате дугорочних кредита је 36 месеци, подељен на шест рата на сваких шест месеци, а износ кредита може бити од 400.000 динара до 1.200.000 динара.

Камату за прву и другу рату субвенционисаће  у целости Фонд за развој пољопривреде у Смедереву.

Кредити су динарски, а за њих могу да конкуришу сва регистрована пољопривредна домаћинства са територије града.

Средства од дугорочних кредита пољопривредници могу да искористе за основна средства, матична стада, куповину земљишта или објеката намењених за пољопривреду.

Што се тиче краткорочних кредита, намењени износи се крећу од 100 до 400 хиљада динара, а рок отплате је дванаест месеци.

Краткорочни кредити су такође динарски, за које ће пољопривредни произвођачи плаћати камату од 5 одсто,  а разлику у камати преко 5 одсто субвенционисаће смедеревски Фонд за развој пољопривреде.

Ова средства могу бити искоришћена за сезонске радове, куповину репроматеријала, обнављање и поправку механизације.

Конкурс за кредит отворен је даном потписивања уговора и трајаће до краја године.

Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу од данас да поднесу захтев за кредит у Банци „Интеза“ у Смедереву, а више информација могу се обратити Фонду за развој пољопривреде у Смедереву.