Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Музеј као ресурс за развој културно-образовног туризма

„Завичајна школа наслеђа“ назив је семинара, који ће бити одржан у првој сали смедеревског Музеја у Омладинској улици бр. 4, у суботу 24.11.2012. године са почетком у 10 часова.
Овај скуп који се организује у оквиру Пројекта „Наслеђе на длану“, реализује се под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, Министарства просвете Републике Србије и Града Смедерева.
Аутори и реализатори овог пројекта су Невена Перић, професор разредне наставе у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, специјалиста образовне технологије и Татјана Гачпар, директорка Музеја у Смедереву, дипломирани археолог.
У семинару ће учествовати и Оливера Протић, дипл. сликар – сценограф.
Циљеви овог пројекта су позиционирање музеја у локалној заједници као ресурса за развој општег образовања, као и културно-образовног туризма и промоција наслеђа и његовог очувања на регионалном нивоу.
Остваривањем овог циља, музеј постаје центар информалног образовања и својеврсна туристичка дестинација.
Ради успешног остваривања постављених циљева, који носе карактер општег интереса, неопходно је стварање и развијање партнерских односа међу ресорима културе, туризма и образовања.