ГИЗ у посети Смедеревској тврђави Градоначелница симоболично уручила кључеве хале Санација крова Музеја Дечја недеља Јесењи сајам цвећа, меда, зимнице и вина


На Дан заштите животне средине, потписан Уговор између Смедерева и Ковина

 
 
У оквиру активности за унапређење управљања отпадом формира још један регион, који ће обухватати подручја Града Смедерева и општине Ковин. Уз сагласност и подршку Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања, Градоначелник Смедерева, Предраг Умичевић и председник општине Ковин, Славко Бранковић,  потписали су Уговор о успостављању и развоју заједничког региона за управљање отпадом, који представља темељ унапређења ове комуналне  делатности у нашим локалним самоуправама.
Потписници овог Уговора раде искључиво заједно уз потпуну међусобну сагласност, на програмима и пројектима поновне употребе и рециклаже компонената комуналног отпада у циљу подизања нивоа ефикасности и ефективности регионалног система.

Јединице локалне самоуправе, потписнице Уговора, развијаће и примењивати посебан програм смањења амбалажног и повећања коришћења биоразградивог отпада у циљу подизања нивоа ефикасности регионалног система. Развој и јачање јавно-приватног партнерства за функционисање регионалног система и избор стратешког партнера, уз сагласност страна потписница, координираће Градско веће и градоначелник Смедерева. Развој и јачање јавно-приватног партнерства, односи се, првенствено, на регионални центар за сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада "Сегда"-Јелен до у Смедереву.