Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Најповољније кредитирање пољопривредних произвођача

Данас је у Пленумској сали ГУ Смедерево потписан  Уговор о кредитирању пољопривредних произвођача између Фонда за развој пољопривреде града Смедерева и Банке Интеза. Уговор су потписали директор Фонда, Јовица Вујовић и регионални директор за пословање Банке Интеза, Жељко Влаховић.

„Фонд за развој пољопривреде је послао допис свим банкама које послују на територији града за сарадњу поводом кредитирања. Одабрали смо Банку Интеза која је била најповољнија. Намера нам је била да пољопривредним произвођачима обезбедимо најповољније услове кредитирања. Фонд за развој пољопривреде учествује са 50 посто средстава и на та средства се не зарачунава камата, док се на 50 посто од стране банке зарачунава камата у складу са кредитном политиком банке. Управни одбор Фонда је сматрао да и таква камата није стимулативна за пољопривредне произвођаче, па је донео одлуку да се камата на прве три рате кредита субвенционише у целости од стране Фонда, а да трошкове камате на четврту,пету и шесту рату, поред главнице, сноси корисник кредита. Износ кредита је од 400.000 до 1.200.000 динара, на три године. Рате су шестомесечне. Кредит је намењен за комплетну пољопривредну производњу , куповину репро материјала, изградњу нових објеката, куповину земљишта, унапређење сточарства, повртарства....Пољопривредни произвођачи који су заинтересовани за кредите могу да конкуришу код Банке Интезе, а сва ближа обавештења могу добити од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева“-рекао је Вујовић.


Жељко Влаховић, регионални директор Банке Интеза, изразио је задовољство тиме што ће Интеза субвенционисати пољопривреднике, истичући да је ово први овакав уговор на територији Републике. Влаховић је рекао и да је Смедерево први град у коме је овакав Уговор потписан и захвалио се Фонду за развој пољопривреде Смедерева на иницијативи.

Након данашњег потписивања, пољопривредници могу да остваре кредитирање по најповољнијим условима за различите производне активности.