Одржана 10 седница Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево


Наставак 89. седнице Градског већа у суботу

У четвртак је прекинута 89. седницa Градског већа и биће настављена у суботу, 24. 08. 2013. године.

 

У првом делу 89. седнице разматрана су питања из надлежности Скупштине града, а једна од најзначајнијих тачака дневног реда, о којој је почела расправа и наставља се у суботу је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину.

 

На седници у четвртак прихваћени су предложени нацрти Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 К.О. Смедерево - комплекс Старе железаре - 1 фаза (целина 3), као и Одлуке о формирању јединица Цивилне заштите опште намене за територију града Смедерева.

 

Такође су усвојени нацрти аката у вези са Јавним предузећем Градска стамбена агенција, и то: Нацрт одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, а у вези са променом седишта у Улици Вука Караџића број 15.

 

Прихваћен је и Нацрт решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву, као и Предлог за давање сагласности на измене и допуне Програма пословања за 2013. годину Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и биће упућен Скупштини на усвајање.

 

Претходно су чланови Градског већа, на 88. седници, прихватили предложени Програм коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима у 2013. години на подручју града Смедерева, уз сугестију да се уради више на едукацији и превенцији.

 

На истој седници је било речи о реализацији 126. Туристичко привредне манифестације „Смедеревска јесен 2013", a члановима Градског већа наложено је организационо ангажовање са одређеним задужењима како би овогодишња манифестација била што успешнија.

 

Чланови Градског већа су се на 87. седници, сагласили са изменама Финансијског плана месних заједница града Смедерева за 2013. годину, код месних заједница: Водањ, Врбовац, Липе, Лугавчина, Мала Крсна, Михајловац, Радинац, Раља и Скобаљ.

 

Већници су прихватили и предложени Правилник о коришћењу аутобуса за превоз особа са инвалидитетом.

 

Предлог за давање сагласности на текст Уговора о годишњој чланарини Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље" ДОО је начелно прихваћен, уз услов да се, уз потписивање Уговора, потпише Анекс уговора којим ће се обавезати Регионална развојна агенција да Граду Смедереву обезбеди донацију у двоструко већем износу од износа чланарине, а на основу пројеката које ће урадити Град Смедерево.

 

На 87. седници Градског већа је прихваћена и Информација о активностима које треба предузети у циљу преузимања сеоских водовода од стране ЈКП Водовод Смедерево.

 

Такође је прихваћен Предлог за расподелу средстава уплаћених применом института опортунитета социјално хуманитарним организацијама на подручју града Смедерева и „Сигурној кући".