Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Немачка финансијска сарадња са Републиком Србијом

 
 
Немачка финансијска сарадња са Републиком Србијом, Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији- Отворени Програм

Србији је од 2000. године, у оквиру Немачке развојне сарадње одобрено преко 800 милиона евра, од тога, скоро 300 милиона је за комуналну инфраструктуру у градовима и општинама, пре свега за рехабилитацију система за водоснабдевање и за даљинско грејање.

Програм је намењен рехабилитацији система водоснабдевања и канализације у одабраним општинама/градовима средње величине (преко 50.000 становника) у Србији – Краљево, Лозница,Сремска Митровица, Сомбор, Смедерево, Шабац, Вршац и Панчево.
Сврха Програма је осигуравање одрживог, континуираног и хигијенски прихватљивог снадбевања пијаћом водом, а у посебним случајевима и побољшање одлагања канализационих садржаја, за становништво по социјално прихватљивим ценама које покривају трошкове. Све то треба да допринесе обезбеђивању и побољшању животних услова становника Програмских општина.
Програм се спроводи у две Фазе:
У Фази И су спроведене приоритетне мере у Програмским општинама у износу од 50 ЕУР по прикључку за домаћинства.

Укупни трошкови инвестиционих мера за Фазу И у Смедереву у износу од 890.150 ЕУР су финансирани из Финансијске помоћи (донацијом) KfW-а до износа од 712.120 ЕУР (80%) док локални допринос града Смедерева износи 178.030 ЕУР (20%). Као додатак наведеном, трошкови консултантских услуга такође су покривени из Финансијске помоћи (донације) обезбеђене од стране KfW-a.
Инвестиција се односи на:
- Три нова бунара
- Опрему за детекцију цурења
- 3000 водомера

Током Фазе ИИ, Програмске општине/градови које су испуниле критеријуме учинка ће спровести инвестиције већег обима, као што су рехабилитација, оптимизација и проширење система водоснабдевања, и делом прикључивање непокривених области на централни систем водоснабдевања и канализације, у складу са њиховим техничким потребама и капацитетом за отплату кредита.
Укупни трошкови инвестиционих мера за Фазу II у Смедереву планирани су у износу од 6.200.000 ЕУР, и то: зајам који одобрава KfW у износу од 3.720.000 ЕУР (60%), бесповратна средства од стране Савезне Републике Немачке у износу од 2.480.000 ЕУР (40%) .
Предвиђене инвестиције у Фази II:

1.Проширење изворишта Шалинац са 4 нова бунара (200л/с)комплетно опремљена
2.Изградња новог постројења за прераду воде капацитета 200л/с
3. Изградња новог преносног вода Ø400 мм за ново постројење за прераду воде, до новог резервоара „Сегда” -око 10,5км
4.Рехабилитација мрежа у селима Липе,Радинац,Враново и Раља (замена цевовода -7,3км и замена 100 водомера).

За улазак у II. фазу овог програма Смедерево је испунило следеће критеријуме:
а) Градско Веће је донело одлуку којом одобрава неопходно повећање тарифа и увођење новог тарифног система
б) Локална самоуправа је закључила Уговор у нивоу пружања услуга на пољу
водоснабдевања и отпадних вода са ЈКП-ом којим се дефинишу права и
обавезе сваке стране.
ц)Градско Веће је донело одлуку којом одобрава приоритетни инвестициони план дефинисан са КфW-ом
д) Локална самоуправа и јавна предузећа и установе плаћају за услуге водоснабдевања и канализације које сами користе.

ЈКП Водовод испуњава следеће услове:
-100% свих регистрованих потрошача добија рачуне за воду.
Стопа наплате: износи >80% фактурисане суме за период од 6 месеци.


Град Смедерево
ЈКП Водовод Смедерево
                        
Смедерево,10.06.2010.године